Go to Top

Aktiviteter

På Gnistan finns en veckostruktur med gruppträffar, tider för skyddsutredning, tider för individuella samtal, träningspass, tider för studier, pyssel och skapande verkstad. Denna struktur ligger till grund för schemaläggning och planering, men den enskilda kvinnans behov styr vilka insatser som ges. Vissa insatser erbjuds alla, andra skapas för att möta de individuella behoven.

Vi har en särskilt utsedd barnansvarig på boendet för att synliggöra, bekräfta och giltiggöra barnets upplevelser.

Målet för oss på Gnistan är att kvinnan vid utflytt ska klara ett självständigt liv, ha god hälsa, ett gott skydd, ett bra boende och nätverk samt en grund för fortsatta studier eller arbete. Utbildning/arbete, hälsa och mående är i fokus vilket återspeglas i de aktiviteter boendet erbjuder.