Utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller våld i nära relation.

Ingen får behandla dig illa. Inte ens din familj. Det kan kännas svårt att gå emot sin egen familj. Men du har rätt att må bra och det är viktigt att du söker hjälp om du mår dåligt av situationen.

Vad kan du göra?

· Om det går, kan du försöka prata direkt med någon i din familj eller släkt som du litar på om hur du känner dig. Du kan också prata med någon annan vuxen och be den personen hjälpa dig med råd eller att ta andra kontakter, om du behöver det. Det kan vara en kompis förälder, personal på en ungdomsmottagning eller en lärare, skolsköterskan eller skolkuratorn om du går i skolan.

· Ring polisen om du eller någon nära dig är utsatt för brott, till exempel blir slagen, hotad, instängd eller tvingad att göra något som inte känns rätt. Om det är akut ring 112. Om det inte är akut ringer du 11414. Om du är utomlands ringer du +46 77 114 14.

· Socialtjänsten kan hjälpa dig om du mår dåligt i din familj. De lyssnar på dig och ger stöd på olika sätt. Om det blir nödvändigt kan de till exempel ordna ett annat boende om du inte kan bo kvar hemma. Numret till socialtjänsten eller en socialjour kan du hitta på kommunens hemsida eller genom en nummerupplysning.

· Det finns organisationer som ger stöd och hjälp till ungdomar som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. De kan förklara vad du har rätt till och vad polisen och socialtjänsten hjälpa dig med. De kan också följa med till socialtjänsten eller polisen. Du behöver inte tala om vem du är när du söker stöd.

För att kunna komma till Gnistan behöver du bli beviljad en placering av Socialtjänsten eller Polisen.

BRIS
Här kan du få stöd och prata om vad som helst. Du kan ringa 116 111, mejla eller chatta.

Kvinnofridslinjen
Här kan du få stöd om du har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp, eller om du känner någon som har utsatts. Ring 020-50 50 50.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsätt för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Deras uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd. Hos dem kan du få praktiska råd så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare. De som tar emot ditt samtal är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra

livssituationer. De har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Du säger bara det du själv vill och orkar.