Du når oss på:

Telefonnummer boendet dygnet runt: 019-10 15 15

Telefonnummer föreståndare: 076-285 91 14

Mailadress: personal@gnistan.eu

Huvudman: Gnistan HVB AB