På Gnistan skapar vi gemensamt en hemmiljö som innebär både vila och en givande fritid vilket ger möjlighet till att växa och läka.

Personal med pedagogisk utbildning och erfarenhet hjälper den boende att bearbeta sorger och trauman. All personal är utbildad inom motiverande samtal, MI. Vi har nära samarbete med psykolog och sjukvård på ett säkert sätt. Flickan/kvinnan får stöd i att förbättra hälsan och uppmuntras till ett aktivt liv, vilket speglas i de aktiviteter som erbjuds av boendena.

Personalen arbetar för att stärka flickans/kvinnans egna kraft och förmåga. Vi arbetar för att uppnå en bra balans mellan den psykiska och fysiska hälsan och fokuserar på olika friskfaktorer så som utbildning och sysselsättning.

Målet är att flickan/kvinnan ska kunna skapa sig ett eget tryggt och säkert liv med vänner och aktiviteter.

En kontaktperson tilldelas varje flicka/kvinna och barn. Kontaktpersonen har den lilla extra kontakten med flickan/kvinnan eller barnet, men all personal på boendena stöttar och hjälper alla boenden med:

√ Sekretessmarkering och särskild postadress

√ Namnbyte

√ Polisanmälan.

√ Ansöka om ekonomiskt bistånd.

√ Ansökan om förskola eller skola.

√ Olika myndighetskontakter.

√ Vårdkontakter.

√ Diverse inköp.

√ Säkerhetsutbildning SKA tillsammans med säkerhetsansvarig och övrig personal.

Vi har certifierad personal som utför hot och riskbedömningar enligt SARA, PATRIARK och SAM. På uppdrag av socialtjänst utför vi riskbedömningar enligt dessa verktyg.


Kontakt