På Gnistan skapar vi gemensamt en hemmiljö som innebär både vila och en givande fritid som ger möjlighet till att växa och läka.

Personal med pedagogisk utbildning och erfarenhet hjälper den boende att bearbeta sorger och trauman. All personal är utbildad inom motiverande samtal, MI. Vi har nära samarbete med psykolog och sjukvård på ett säkert sätt. Flickan/kvinnan får stöd i att förbättra hälsan och uppmuntras till ett aktivt liv, vilket speglas i de aktiviteter som erbjuds av boendena.

Personalen arbetar för att stärka flickans/kvinnans egna kraft och förmåga. Vi arbetar för att uppnå en bra balans mellan den psykiska och fysiska hälsan och fokuserar på olika friskfaktorer såsom utbildning och sysselsättning.

Målet är att flickan/kvinnan ska kunna skapa sig ett eget tryggt och säkert liv med vänner och aktiviteter.

Vi erbjuder:

√ Personal dygnet runt (Behandlingsassistenter, Socialpedagoger, Förskolelärare)

√ Fullt skalskydd, larm och kameror.

√ En kontaktperson tilldelas varje flicka/kvinna och barn.

√ Ansökan om skyddade personuppgifter och särskild postadress

√ Motiverande samtal (MI)

√ Utredande samtal

√ Namnbyte

√ Polisanmälan samt stöttning vid polisförhör och rättegångar

√ Ansöka om ekonomiskt bistånd

√ Olika myndighets- och vårdkontakter

√ Säkerhetsutbildning  tillsammans med säkerhetsansvarig och övrig personal.

√ Vi har certifierad personal som utför hot och riskbedömningar enligt SARA, PATRIARK, FREDA och SAM. På uppdrag av socialtjänst utför vi riskbedömningar enligt dessa verktyg.

√ Genomförandeplan upprättas utefter vårdplan, rapportering och sammanställning sker skriftligt eller muntligt efter överenskommelse med uppdragsgivare.

√ Barnansvarig personal med adekvat utbildning.

√ Gott samarbete med skola och barnomsorg samt hjälp att ansöka om skola eller förskola

√ Hjälp att etablera vårdkontakt via NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid).

√ Vi hämtar i hela Sverige dygnet runt.

√ Husdjur får följa med!

√ Större lägenheter finns vid placeringsförfrågan gällande stora familjer


Kontakt