Go to Top

Välkommen till Gnistan

Skyddat boende med fokus på kvalitet och säkerhet, dygnet runt bemanning. Vi tar emot kvinnor över 21 år med eller utan barn som är i behov av skydd. Åtta familjerum med egen toalett och dusch.

Gnistan har även ett stödboende i Skogsvillan, för kvinnor över 21 år med eller utan barn som är i behov av skydd. Lägenheter med skalskydd. 

Ring föreståndare för information: 073-081 10 35

Ansökan om ny verksamhet med HVB-tillstånd har lämnats till IVO och vi väntar på tillståndsbeslut.