Go to Top

Välkommen till Gnistan

Gnistan HVB AB har beslutat att lägga ned verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Ny verksamhet kommer att bedrivas i lokalerna. Ansökan om ny verksamhet har lämnats till IVO och vi väntar på tillståndsbeslut.

Gnistan har nu ett stödboende i Skogsvillan, för kvinnor över 21 år med eller utan barn som är i behov av skydd. Lägenheter med skalskydd. 

Ring föreståndare för information: 073-081 10 35