Go to Top

Välkommen till Gnistan

Välkommen till Gnistan

Skyddat boende med fokus på kvalitet och säkerhet, dygnet runt bemanning. Vi tar emot kvinnor över 21 år med eller utan barn som är i behov av skydd. Åtta familjerum med egen toalett och dusch.

Gnistan har även ett stödboende i Skogsvillan, för kvinnor över 21 år med eller utan barn som är i behov av skydd. Lägenheter med skalskydd. 

Ring föreståndare för information: 073-081 10 35

Ansökan om ny verksamhet med HVB-tillstånd har lämnats till IVO och vi väntar på tillståndsbeslut.