Gnistan är ett kollektivt boende där varje boende har 2 rum med egen toalett och dusch. Huset är utrustat med kameraövervakning och direktkopplat larm till bemannad larmcentral. Personal finns tillgänglig på boendet dygnet runt.

Rummen på Gnistan är inredda med värme och kärlek och det finns stora samlingslokaler, lek- och pysselrum och trädgård som erbjuder många aktiviteter. Gnistan kännetecknas av en familjär stämning och hög säkerhet där personal stöttar och uppmuntrar till en positiv utveckling.

Målet för oss på Gnistan är att flickan/kvinnan vid utflytt ska kunna klara ett självständigt liv, ha god hälsa samt kunna ta ansvar för sin egen trygghet och säkerhet.

Skyddslägenheter

Gnistan har flera skyddslägenheter och alla är i mycket fint skick och är fullt utrustade. Lägenheterna har direktkopplat larm till bemannad larmcentral.

Gnistan erbjuder skyddslägenheter för flickor, kvinnor, familjer och män som är utsatta för hedersrelaterat våld och våld i nära relation från 18 år och uppåt, med möjlighet att ta med husdjur.

De boende ges under tiden i skyddslägenheten utbildning i allt sådant som behövs för att klara ett eget ansvarsfullt liv såsom att laga mat, tvätta, veta hur man kontaktar vårdinrättningar, hålla ordning på sin ekonomi etc. Sammantaget en fördjupad ADL-träning, allmän daglig livsföring.

Personal går igenom grundläggande lagar och regler som finns i Sverige med de boende. De får även information om rättigheter och skyldigheter, normer och värderingar som gäller i Sverige. Personal bokar in regelbundna träffar/samtal med de boende och det finns personal tillgänglig per telefon dygnet runt på Gnistan.

Stöttningen kan till exempel innebära:

· Att strukturera vardagen.

· Att ta kontakt med myndigheter.

· Att knyta sociala kontakter.

· Stöd kring studier och arbete.

· Söka eget boende


Kontakt